Avís Legal

AVÍS LEGAL WEB

BARCELONA GESTIÓ I SERVEIS DE SUPORT VITAL AVANÇAT, S.L. compleix amb els requisits establerts en la normativa actual sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Comerç Electr nic. A tal fi, ha creat el següent Avís Legal:  
 
Informació:

▪ Denominació social: BARCELONA GESTIÓ I SERVEIS DE SUPORT VITAL AVANÇAT, S.L.
▪ NIF: B-65802183
Dades d’inscripció: registre mercantil de barcelona, notaria Rubies tarragona, protocolo numero 3192
Nom de domini: www.svabarcelona.com

 
Dades de contacte:

Direcció: Atzavara 6 A 08480 L´Ametlla del Vallès.
Tel.: +34 608779030
E-mail: emontero@svabarcelona.com
 
Dades de col·legiació: 

Els professionals estan col·legiats els Col·legi de Metges de Barcelona
 
Condicions generals d’ús:

Tota persona que accedeixi a aquest lloc Web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos aplicable.

BARCELONA GESTIÓ I SERVEIS DE SUPORT VITAL AVANÇAT, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc Web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el seu lloc Web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per BARCELONA GESTIÓ I SERVEIS DE SUPORT VITAL AVANÇAT, S.L. en el moment mateix que l’Usuari accedeixi al lloc Web.

El lloc Web pot ser visitat lliurement i l’Usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i el present Avís legal. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

BARCELONA GESTIÓ I SERVEIS DE SUPORT VITAL AVANÇAT, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc Web ni d’altres continguts als que pugui accedir a través d’aquest, ni dels danys derivats de la utilització del lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

BARCELONA GESTIÓ I SERVEIS DE SUPORT VITAL AVANÇAT, S.L. ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electr nics o en els fitxers de l’usuari del lloc Web; ni respon dels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’Usuari o tercers.

El lloc Web té caràcter informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

BARCELONA GESTIÓ I SERVEIS DE SUPORT VITAL AVANÇAT, S.L. es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc Web i/o d’eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés a aquests, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.
 
Drets de propietat intel·lectual i industrial:

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc Web i de tots els seus continguts (texts, imatges, dissenys, creativitats, software, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques, logotips, i/o qualsevol altre distintiu, etc.) que formin o hagin format part del mateix en algun moment, estan protegits per la Llei i pertanyen a BARCELONA GESTIÓ I SERVEIS DE SUPORT VITAL AVANÇAT, S.L. .

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del lloc Web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió i/o transformació ni del lloc Web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquest.
 
Enllaços:

L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten en el nostre lloc Web, i que tenen caràcter merament informatiu.
 
Legislació aplicable:

La present Web es regeix per la legislació espanyola.