Quí som

Serveis mèdics d’emergència en l’àmbit extrahospitalari

Barcelona Gestió i Serveis de Suport Vital Avançat SL és una societat limitada professional de capital privat independent formada per metges on no participen entitats asseguradores ni mutualitats. La societat neix el 2011 per a prestar serveis mèdics d’emergència en l’àmbit extrahospitalari.


SVAbarcelona
es defineix com una companyia assistencial que treballa per a empreses de transport sanitari i institucions hospitalàries, aportant la seva experiència i capacitat de gestió per guanyar qualitat assistencial i eficiència en la sempre difícil gestió d’equips de persones amb alta capacitació. SVAbarcelona gestiona exclusivament equips facultatius, és a dir, la dotació assistencial, d’unitats de transport terrestre i aeri de suport vital avançat medicalitzat i serveis d’urgències hospitalaris.

SOCIETAT i GOVERN

Equip directiu

Gerència

 • Gestió i govern intern
 • Direcció administratiu-financera
 • Administració de rrhh

Direcció mèdica

 • Gestió de l'equip mèdic
 • Relació amb la direcció mèdica d'Advance Medical i d'hospitals de referència
 • Relació amb la direcció mèdica de les asseguradores client
 • Responsable de la formació mèdica

Supervisió d'infermeria

 • Gestió de l'equip d'infermeria gestió logística
 • Gestió de compres material i farmàcia
 • Relació amb la companyia proveïdora d'ambulàncies

Model de Negoci

SVAbarcelona es defineix com una companyia assistencial que treballa com a marca blanca per a empreses de transport sanitari i institucions hospitalàries, aportant la seva experiència i capacitat de gestió per guanyar qualitat assistencial i eficiència en la sempre difícil gestió d'equips de persones amb alta capacitació.

SVAbarcelona gestiona exclusivament equips facultatius, metges, infermers i pediatres, i el seu material, equipament i medicació, és a dir, la dotació assistencial. D'aquesta manera medicalizamos les ambulàncies de terra i avions ambulància i els serveis d'urgències hospitalaris dels nostres clients i partners.

ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANS

La plantilla de professionals supera els 30 entre metges i infermeria. El perfil de tots els professionals que conformen l'equip és
 • Mínim de 3 anys d'experiència en servei d'emergències extrahospitalari públic.
 • Formació i experiència hospitalària en UCI, Anestèsia, Interna, Traumatologia o similar que capaciti per a l'assistència a la urgència vital
 • Idiomes castellà, català i anglès. Francès i alemany en alguns casos

Aquesta alta qualificació es complementa amb una rigorosa selecció de l'equip per permetre assegurar un servei de qualitat tant en el seu valor intrínsec-tècnic com en la seva part extrínseca-percebuda pel client.

El personal tècnic, incloent els vehicles, es subcontracten amb una empresa del sector que reuneix les exigències de qualitat que es determinen per la direcció mèdica de la companyia i amb contracte en vigor amb les principals entitats asseguradores de salut amb presència a Barcelona.

COM TREBALLEM?

SVAbarcelona desenvolupa la seva activitat assistencial en col·laboració amb Companyies de transport sanitari i Institucions hospitalàries, utilitzant els seus ambulàncies i avions, o les seves instal·lacions.

La flexibilitat i modularitat dels nostres serveis permeten dissenyar propostes adaptades a les diferents realitats i cultures de cada Partner.

SVABARCELONA en xifres

La fiabilitat d'una empresa líder


Els equips han d'estar entrenats:
Les organitzacions requereixen importants volums d'activitat, professionals experts, darrera tecnologia i estrictes controls de qualitat per mantenir als seus equips entrenats i disponibles en tot moment per atendre 24/7 la patologia crítica.

Volum d'activitat i avals de la nostra feina: SVABARCELONA desenvolupa a Barcelona més de 7500 hores / any d'atenció a la emergència extrahospitalària, atesa a domicili i via pública. SVABARCELONA ha volat més de 2000 hores en els últims exercicis en missions de repatriació i evacuacions mèdiques. SVABARCELONA ha realitzat més de 3000 hores de trasllats interhospitalaris en ambulància de terra.

Control de qualitat: Els controls de qualitat es realitzen mitjançant un rigorós anàlisi dels informes assistencials que s'emeten amb cada servei, auditories aleatòries dels casos amb model d'anàlisi de Seguretat Clínica i seguiment a posteriori mitjançant contacte amb hospital de destinació de casos seleccionats un cop ingressats

Referent del mercat: Com a empresa líder del sector i vocació de seguir sent un referent en la forma de treballar, mantenim un compromís amb la qualitat, l'eficiència i la seguretat, això només ho aconseguim emprant els millors recursos humans, materials i organitzatius i complint estrictament les normatives vigents.