Valors

Professionalitat, personalització, eficiència i qualitat

SVAbarcelona aposta decididament per aportar valor tant a les companyies amb les quals col·labora com als professionals amb els quals treballa. Estem convençuts que només la suma d’un valor diferencial evident, permet créixer recíprocament al costat dels seus Partners i progressar al costat d’ells.

SVAbarcelona vetlla per oferir un bon ambient de treball als seus professionals, riquesa en la casuística del seu dia a dia, bons mitjans materials i equipament, i accessibilitat directa als stakeholders. Aconseguint una relació personalitzada i comunicació bidireccional amb els professionals, s’ofereix bona qualitat de servei a les institucions amb les quals col·labora.


PROFESSIONALITAT

  • Equips humans amb formació especialitzada en l’aplicació de mitjans i tècniques de medicina intensiva en l’àmbit urgent extrahospitalari Experiència en la gestió d’emergències i urgències vitals
  • SVAbarcelona treballa amb un control exhaustiu i eficient dels seus costos per poder oferir preus competitius i la millor retribució de mercat als seus professionals.

QUALITAT ASSISTENCIAL

  • Activitat assistencial protocol·litzada segons Manuals Emergències Extrahospitalaris vigents nacionals i internacionals
  • Control de qualitat mèdica assistencial i percebuda / client

COMPROMIS i PROFESSIONALITAT

  • Exigència d’especialització i experiència en la captació de talent
  • Obligació autoexigida de 50 hores de formació anual en l’assistència a la patologia de major prevalença
  • Comissions mèdiques setmanals per a la gestió de les millors pràctiques

RIGOROSITAT i EFICIÈNCIA

  • Col·laboració, transparència i adaptació a la realitat del negoci d’assegurances de salut privat