LA NOSTRA PROPOSTA DE VALOR

Tractar al pacient satisfent-lo com un client

Conjugar la visió del client, el finançador i el professional assistencial és una tasca difícil que ens ocupa i ens preocupa des dels nostres inicis. L’aposta per la qualitat del servei al pacient, vetllar per l’eficiència en els costos per oferir tarifes competitives i treballar pel desenvolupament professional dels nostres empleats i col·laboradors, són els eixos del nostre servei per seguir creixent exercici rere exercici.


EXPERIÈNCIA I SEGURETAT CLÍNICA

  • Compromís amb la Seguretat clínica oferint professionals qualificats i experimentats, en contínua formació i amb els millors mitjans tecnològics

EFICIÈNCIA

  • Compromís amb la sostenibilitat del sistema i la millor de les assistències amb els recursos estricte

QUALITAT

  • Compromís amb el millor servei i cura en la millor assistència
  • El pacient en la seva condició de client

CIRCUITS PRIVATS i ASSEGURADORES

  • Compromís amb els circuits assistencials privats i sincronia amb les propostes de valor dels asseguradors privats.